Κεντρικά:

2o χλμ Λαγκαδά - Κολχικού (ΒΙ.ΠΕ Λαγκαδά)
ΤΚ. 57200 - Θεσσαλονίκη

2310 930 500

info@diagon.gr

http://www.diagon.gr/

Αθήνα:

Βοιωτίας 5, Γέρακας
ΤΚ. 15344 Αθήνα

210 66 13 002